แจ้งข่าวความคืบหน้าการจัดงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2020 จากสถานการณ์ Covid-19

Newsletter Archive
Ebiz2020-Banner1-1
OEM-Banner1-1

แจ้งข่าวความคืบหน้าการจัดงาน

e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2020

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังเเพร่ระบาดในขณะนี้ คณะผู้จัดงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2020 โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ได้เฝ้าติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การเเพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการประเมินผลกระทบที่มีต่อผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า ผู้ชมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจด้าน e-Commerce และอุตสาหกรรมผู้รับจ้างผลิต

ทางคณะผู้จัดงานฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือและความเข้าใจในสถานการณ์ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะผู้จัดงานฯ ขอเรียนแจ้งข้อสรุปในการจัดงานให้ทราบภายในวันที่ 12 เมษายน 2563

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งาน e-Biz Expo 2020

คุณ ชลิตา ลิ้มมณี (ทราย)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-203 4235, 092-4464553
อีเมล chalita.lim@nccexhibition.com

คุณ รัชชานนท์ จรัญรัฐชัย (เกมส์)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-203 4234, 086-3694835
อีเมล ratchanon.jar@nccexhibition.com

เว็บไซต์ www.ebizexpoasia.com

งาน OEM Manufacturer Expo 2020

คุณ ดลหทัย แย้มกลีบ (เก๋)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-203 4231, 089-768-9395
อีเมล dolhatai.yam@nccexhibition.com

เว็บไซต์ www.oemexpo.biz

ขอเเสดงความนับถือ
คณะผู้จัดงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2020


2020 Exhibitors

2020_exhibitor

Visitor Registration

QR_code_for_EDM1

You received this email as a client of N.C.C. Exhibition Organizer Co.,Ltd..
Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse