งานสถาปนิก'64 พร้อมต้อนรับทุกท่านปีหน้า! พบกันวันที่ 27 เม.ย.-2 พ.ค. 64

Newsletter Archive
ASA21_KV-14-min_1

งานสถาปนิก'64

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

และวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

พบกันปีหน้า!

งานสถาปนิก งานใหญ่ งานเดียวในไทย

27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

www.architectexpoasia.com

www.architectexpoasia.com

N.C.C. EXHIBITION ORGANIZER COMPANY LIMITED
Email: architect@nccexhibition.com

Tel: +66 2 203 4279
Website: www.nccexhibition.com

You received this email as a client of N.C.C. Exhibition Organizer Co.,Ltd.. Unsubscribe

Sent via

SendPulse