พบกับ "งานสถาปนิก'64" วันที่ 22-27 มิ.ย. 64 เท่านั้น

Newsletter Archive
ASA21_Backdrop_414x230cm_TH_RESIZE

งานสถาปนิก'64 ประกาศเลื่อนวันจัดงาน

เรียน  ผู้ร่วมแสดงงานและผู้เข้าร่วมชมงาน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะผู้จัดงานสถาปนิก'64 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ขอเลื่อนการจัดงานสถาปนิก'64 งานแสดงสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด "มองเก่า ให้ใหม่: Refocus Heritage" จากวันที่ 27 เมษายน-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 22-27 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 

คณะผู้จัดงานฯ เชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางเข้าร่วมงาน โดยคณะผู้จัดงานฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกท่านด้วยความสะอาดและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

คณะผู้จัดงานฯ ขอขอบคุณผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสถาปนิก'64ทุกท่านที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมมุ่งมั่นยกระดับเพื่อพัฒนาการจัดงานให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเช่นเคย

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถาม

1) ส่วนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

โทร 02-203-4285 อีเมล architect@nccexhibition.com หรือ www.architectexpoasia.com

2) ส่วนพื้นที่ จัดแสดงนิทรรศการสมาคมฯและกิจกรรม

โทร 02-319-6555 ต่อ 206

จดหมายเเจ้งเลื่อนการจัดงานสถาปนิก'64

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

อีเมล: neo@nccexhibition.com

เบอร์: 02-203-4279

เว็บไซต์: www.nccexhibition.com

Sent via

SendPulse